Polvikipu on yleinen nivelvaiva, jota lähes jokainen kokee elämänsä aikana. Polvikivut ovat
tyypillisiä kasvavien lasten ja nuorten vaivoja, etenkin aktiivi liikuntaharrasatajien keskuudessa.
Polvikivuista kärsivä hakeutuu usein lääkärille etsimään vaivan syytä.
Usein polvikipua lähdetään hoitamaan konservatiivisesti eli fysioterapialla, joten asiakas voi tulla
polvikivun kanssa suoraan fysioterapeutin vastaanotolle ilman lääkärin lähetettä. Fysioterapeutti
tekee oman fysioterapeuttisen tutkimisen ja jos hän toteaa ettei vaiva ole fysioterapialla
hoidettavissa ohjaa hän asiakkaan lääkäriin.
Viime vuosina tutkimuksissa on huomattu, että konservatiivisilla hoidoilla saadaan monissa tuki- ja
liikuntaelinvaivoissa yhtä hyviä tuloksia kuin leikkaus hoidoilla, samalla vältytään leikkaukseen
sisältyviltä riskeiltä.
Fysioterapia polvikivun hoidossa on hyvin tärkeää mm. ennen tiedossa olevaa leikausta, sillä
leikkauksen jälkeinen kuntoutuminen esim. eturistisiteen tai polven tekonivel leikkauksen jälkeen
voi olla sujuvampaa, jos kuntoutus on aloitettu jo ennen leikkausta.
Polvikipua on monenlaista ja sen syyt ovat hyvin vaihtelevia. Polvikivun tyypillisin syy on
alaraajoihin kohdistuvien vammojen lisäksi alaraajojen rasitusperäiset ongelmat. Polvi sijoittuu
nilkan ja lonkan väliin, joten siihen kohdistuu alaraajan liikkeissä monenlaisia kiertäviä ja vääntäviä
voimia. Päivän aikana alaraajoihin kohdistuu monenlaisia voimia, olemme jalkojen päällä lähes
koko päivän. Joskus alaraajojen linjausten ongelmat, lihasepätasapainot tai lihasten aktivoitumiseen
liittyvät olgelmat voivat aiheuttaa niveliin poikkeavaa kuormitusta. Näiden seurauksena polvi voi
kipeytyä. Alkava polven nivelrikko voi myös aiheuttaa nivelkipua.
Fysioterapeutti kartoittaa asiakkan ja polvikivun taustoja ja tutkii kokonaisvaltaisesti kipuun
vaikuttavia asioita. Alaraajojen vaivoissa on tärkeää tunnistaa kaikkia asiakkaan toiminnot ja
kokonaisuus, jotka voivat vaikuttaa ongelmien syntymiseen. Kun kivun syy ja aiheuttaja on selvillä
voidaan hoito ja kuntoutus kohdentaa näiden aiheuttajiin. Asiakkaan kanssa yhdessä keskustellaan
myös kuntoutuksen tavoitteista.
Saatujen tietojen yhdistämisellä luodaan asiakkaan kanssa kuntoutusuunnitelma, joka on näyttöön
perustuvu ja asiakkaan tarpeita palveleva. Kuntoutuksessa hyödynnetään fysioterapian eri
menetelmiä vahvalla ammattitaidolla parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi.
Fysioterapiassa meidän lähtökohtana on, että asiakas ei jää yksin kipujensa kanssa ja hän saa apua
oireidensa hoidoissa. Haluamme auttaa sinua elämään normaalia arkea mielekästä elämää ilman
kipua.
Kirjoittaja;
Petri Ylitolva ft, cert MDT

Comments are closed.