Olkanivel on rakenteeltaan ihmisen liikkuvin nivel, jossa olkaluu niveltyy lapaluuhun pienellä
nivelpinnalla. Lapaluun nivelkuoppa on pieni ja nivelkuoppaa ympäröi rustoreunus, joka tukee niveltä.
Olkanivelessä ei ole varsinaisia nivelsiteitä, vaan rakennetta tukevat sitä ympäröivät lihakset ja jänteet.
Tämän vuoksi olkanivel on altis erilaisille vammoille ja rasitus vaivoille sekä ikääntymisen tuomille muutoksille.

Olkanivel on osa hartiarengasta, johon liitty kaksi muuta niveltä, jotka ovat olkalisäke- solisluu nivel ja solisluu-rintalasta nivel.

Olkanivelen toimintaan vaikuttavat lihakset,
jotka kulkevat rintarangasta lapaluuhun ja lapaluusta olkaluuhun, rintakehästa ja yläselästä olkaluuhun.
Olkapään vaivojen yhteydessä puhutaan usein kiertäjäkalvosin eli rotator cuff- lihaksista. Nämä lihakset
ovat hyvin tärkeässä roolissa yläraajan kontrolloiduissa liikkeissä, mutta yläraajan ja lapaluun liikkeisiin
ja toimintoihin liittyy paljon muitakin lihaksia.
Olkanivelen liike ja toiminta ovat osa hartiarenkaan toimintaa, jossa lapaluun ja olkanivelen liikkeisiin
vaikuttavien lihasten kontrolloiduilla toiminnoilla saadaan aikaan haluttuja yläraajan liikkeitä.
Esimerkiksi kättä ylös nostettaessa tulee lapaluun kiertyä ylös ja kallistua taakse, jotta olkaluu pääsee
nousemaan ylöspäin sujuvasti. Lapaluun toimintahäiriöllä on osoitettu olevan selkeä yhteys olkapään
vaivoihin, kuten ahdas-olkapää, kiertäjäkalvosin oireyhtymään ja sen jännekipuihin sekä muihin
olkanivelen toiminnallisiin ongelmiin. Tällöin puhutaan liikekontrolli häiriöistä.
Olkanivelen kipujen hoito on ensisijaisesti konservatiivista eli ei vaadi leikkausta. Olkanivelen kuntoutus
koostuu koko hartia-yläselkä-lapaluun alueen toimintaan vaikuttavien lihasten aktivoimisesta, lihasten
vahvistamisesta sekä lapaluun ja hartia alueen että olkanivelen asentojen ja toiminnan hallinnan
harjoittamisesta. Lapaluun ja olkanivelen asennon ja liikkeiden hallinnan parantuessa lihasten toiminnat
palautuvat normaalille tasolle, nivelten toiminnat ovat optimaalisia, jolloin kipu lievittyy sekä mahdolliset
tulehdukset poistuvat. Omatoiminen harjoittelu on tärkeää olkapään kuntoutuksessa.

Miksi fysioterapiaan!
Olkapään kipu johtuu usein huonoista työskentely asennoista ja toistuvista samoista liikkeistä. Nämä
voivat aiheutta joissakin lihaksissa yliaktiivisuutta ja toisissa heikkoutta. Kivut aiheuttavat usein lihasten
ja lihaskalvojen kireyttä, joka lisää osaltaan kipua ja olkanivelen liikerajoitusta. Tällöin on hyvä aluksi
rentouttaa jännittyneitä, kireitä lihaksia ja aktivoida taas vähemmän aktiivisia lihaksia.

Itse on hyvin vaikea arvioida millainen toimintahäiriö on oman lapaluun ja olkanivelen toiminnassa.
Olkapään alueelle on olemassa hyvin paljon erilaisia harjoitemalleja, ohjeita ja videoita netissä.
Vääränlainen harjoittelu voi pahentaa olkapään tilannetta.
Fysioterapeuteilla on hyvä osaaminen tutkia olkanivelen ja lapaluun toimintahäiriöitä. Fysioterapiassa
otetaan selvää asiakkaan taustoista, työskentelytavoista ja selvitetään mahdollinen syy kipujen taustoista.
Fysioterapeutti ohjaa, opastaa ja opettaa asiakkaalle juuri hänelle sopivia spesifiä harjoitteita koko
hartiarenkaan ja yläraajan toimintojen harjoittamiseksi, heikkojen lihasten aktivoimiseksi, kireyksien
poistamiseksi ja nivelten liikeratoijen lisäämiseksi. Olkapään alueen kuntoutus on usein pitkäkestoista,
jossa fysioterapeutti ohjaa kuntoutujaa oikea aikaisesti oikeanlaisilla kotiharjoitteilla eteenpäin.
Mikäli olkapään aluetta joudutaan operoimaan, niin siinäkin tapauksessa muutama käynti fysioterapeutin
ohjausessa on paikallaan. Leikkaus itsessään ei korjaa toimintahäiriöitä mikä on usein ongelmien
taustalla.
Meillä on pitkä kokemus olkapään ongelmien tutkimisesta ja hoidoista.
Kysy apua tai varaa aika netistä.

Comments are closed.