Mitä on fysioterapia ja kuka sitä tuottaa?

Kun kadulla kysymme kymmeneltä satunnaiselta vastaatulijalta mitä fysioterapia on, muutama ei
tiedä, mutta suurimalla osalla on kuitenkin joku mielikuva; jumppaohjeita, hierontaa, venyttelyitä.
Kyse on kuitenkin laajemmasta kokonaisuudesta.
Fysioterapiaa tuottaa fysioterapeutti, joka on Valviran laillistama kuntoutuksen ammattilainen, joten
nimitystä saa käyttää vain tutkinnon suorittanut ammattilainen. Koulutus on 3.5 vuotta kestävä
ammattikorkeakoulu pohjainen koulutus. Koulutuksen pohjana on fysioterapiatiede, jonka myötä
erikoistutaan liikkeen, liikkumisen ja toimintakyvyn asiantuntijoiksi.
Koulutus sisältää äärettömän suuren määrän fysiologiaa, mm sisäelin-, lihasrakenteiden, kehitys- ja
liikuntafysiologiaa sekä anatomiaa; rakenteellista ja toiminnallista anatomiaa, luu-, nivel-, lihas- ja
hermokudosanatomiaa sekä paljon muuta yksityiskohtaista anatomiatietoa. Lisäksi opintoihin
kuuluu mm. fyysinen harjoittelu ( aerobinen ja anaerobinen harjoittelu, lihasmassan lisäämiseen ja
voimatuoton kehittämiseen tähtäävä harjoittelu, lihasaktivaation ja toiminnallisuuden kehittäminen
jne.) ergonomia opinnot (työ-, vapaa-ajan ja liikuntaergonomia) ohjaaminen (erityisryhmien ohjaus,
yksilöohjaus, eri ikäryhmien ohjaukset vastasyntyneistä ikäihmisiin jne.) sekä runsas määrä
manuaalista tutkimista ja hoitamista ( nivelmobilisaatiot, kineettise liikeharjoitteet, manuaaliset
liikeharjoitteet, lihas- ja hermokudosmobilisaatiot ja hieman hieronnan opiskelua.
Fysioterapeutti voi toimia julkisella sektorilla esim. terveyskeskuksissa tai sairaaloissa,
ammatinharjoittajana sekä yrittäjänä ja erilaisten yhdistysten, yritysten ja projektien
asiantuntijatehtävissä. Työkenttä on todella laaja työsektorista riippumatta.
Ihmisten tarpeet, ongelmat tai oireet ovat yksilöllisiä, joten fysioterapeutin jatkuva
kouluttautuminen on työssään hyvin tärkeää. Fysioterapeutti voikin erikoistua esimerkiksi lasten tai
ikäihmisten kuntoutuksiin, neurologiseen kuntoutukseen, tuki- ja liikuntaelin ongelmien
kuntoutuksiin tai vaikka spykofyysiseen kuntoutukseen.
Aktiivikuntoutus on erikoistunut tuki- ja liikuntaelin ongelmien kuntoutukseen, mutta myös
ikäihmisten ja moni muu kuntoutus onnistuu. Tuki- ja liikuntaelin fysioterapia perustuu ihmisen
anatomian, fysiologian ja biomekaniikan tuntemiseen sekä parhaaseen saatavilla olevaan
kuntoutukseen liittyvään tietoon.
Lyhyesti sanottuna fysioterapia on fyysisen suorituskyvyn kehittämistä ja ylläpitoa, kuntouttavaa
harjoittelua. Kuntouttava harjoittelu on mukana jokaisessa fysioterapian osa-alueessa eli
perinteisesti voidaan sanoa että fysioterapia onkin ”jumppaamista”.

Comments are closed.