fysioterapia oulu

Unohda kipu, koe hyvä olo!

Varaa aika

KUN TULET FYSIOTERAPIAAN

Mitä fysioterapeutti tekee ensimmäisellä hoitokerralla?

Ensimmäisellä fysioterapeutin käynnillä fysioterapeutti arvioi kuntoutujan tai asiakkaan kokonaiskuvaa kuten liikkumista, terveydentilaa sekä toimintakykyä ja mahdollisia toimintarajoitteita. Fysioterapeutti kartoittaa kuntoutujan tai asiakkaann toiveet ja tavoitteet tulevalta fysioterapialta. Ensimmäinen fysioterapiakaäynti koostuukin usein fysioterapeutin tekemästä haastattelusta, manuaalisesta tutkimisesta sekä mahdollisista testauksista ja mittauksista. Fysioterapeutti suunnittelee fysioterapeuttisen toimintaohjelman asiakkaalle yksilökohtaisesti edellä saatujen tietojenperusteella.

Miten valmistautua ensimmäiselle fysioterapeutin käynnille?

Kun asiakas varaa ajan ensimmäiselle fysioterapia käynnille, hänen kannattaa miettiä ennakkoon vastauksia muutamiin kysymyksiin.

Vinkkejä fysioterapian käynnille valmistautumiseen

  • Millä tavoin toiminta-, työ- tai suorituskyky on heikentynyt
  • Missä tilanteissa ja millä tavoin toiminta-, työ- tai suorituskyky esiintyvät
  • Liittyykö toiminta-, työ- tai suorituskyvyn alentumiseen kiputiloja, jos niin kuvaile minkätyyppistä kipu on (viiltävä, pistävä, säteilevä….)
  • Liittyykö tilanteeseen muita oireita tai tuntemuksia kuten puutumista, tikustelua jne.
  • Milloin toiminta-, työ- tai suorituskykyä heikentvät oireet alkoivat ja ovatko ne muuttuneet esim. ovatko oireet pahentuneet tai muuttaneet paikkaa
  • Minkälaisia toiveita tai tavoitteita sinulla on fysioterapialta

Mitkä vaatteet päälle fysioterapipaan?

Tämä kysymys herää usein henkilöille, jotka ovat menossa fysioterapiaan ensimmäistä kertaa. Ensimmäiselle fysioterapia käynnille kannattaa pukea vaattet jotka ovat joutavat ja mukavat.

Pitääkö fysioterapiassa riisua vaatteet? Vastaus on kyllä ja ei. Mikäli ongelmasi on monimuotoinen ja tai laaja fysioterapeutin on tärkeää nähdä kehosi toiminnat ja asento kokonaisuudessaan. Tämä siksi että vaatteet voivat peittää tai kätkeä tosiasiallisia kehon ongelmakohtia. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että fysioterapeutin vastaanotto toteutetaan kokonaisuudessaan alusvaatteissa.

Mistä fysioterapeutin tekemä kuntoutus- tai toimintasuunnitelma koostuu?

Fysioterapeutin laatima fysioterapeuttinen toiminta- tai kuntoutussuunnitelma koostuu fysioterapian monipuolisista palveluista, joista yleisimmät ovat manuaalinen terapia, laitehoidot sekä fysioterapeuttiset harjoitukset. Fysioterapeuttinen toimintasunnitelma räätälöidään aina asiakaslähtöisesti, johon vaikuttavat fysioterapeutin tekemät tutkimukset ja testaukset sekä asiakkaan ja mahdollisesti hänen omaisten haastattelut. Toimintaohjelman suunniotteluun voivat vaikuttaa myös asiakkaan muut käynnissä olevat hoito-ohjelmat tai suunnitelmat.

 

 

Mitä on fysioterapia?

Fysioterapia on ammattiala. jonka erityisosaamisaluita ovat terveys, liike, liikkuminen ja toimintakyky. Keskeisiä fysioterapian menetelmiä ovat terveyttä ja toimintakykyä edistävä ohjaus ja neuvonta, terapeuttinen harjoittelu, manuaalinen ja fysikaalinen terapia sekä apuvälineet. Fysioterapia tarjoaa palveluita yksilöille ja väestölle tilanteissa, joissa niiden liikkumis- ja toimintakyky ovat tai saattavat olla uhattuina ikääntymisen, vamman, kivun, sairauden, toimintahäiriöiden ta ympäristötekijöiden johdosta. Fysioterapia edistää yksilön aktiivista osallistumista yhteiskunnassa kehittämällä, ylläpitämällä ja palauttamalla tämän terveyttä, liikkumiskykyä, fyysistä aktiivisuutta ja toimintakykyä koko eliniän ajan.

Fysioterapeutti on kuntoutusalan ammattilainen ja terveydenhuollon laillistettu ammattihenkilö. Fysioterapeutti vastaa itsenäisesti työnsä suunnittelusta, toteutuksesta, arvioinnista ja kehittämisestä. Hän ottaa työssään huomioon eettiset ja lainsäädölliset näkökulmat, fysioterapian vaikuttavuuden, tehokkuuden ja taloudellisuuden vaatimukset. Lisäksi fysioterapeutti huomioi asiakkaan ja hänen perheen tilanteen ja toiminnan merkityksellisyyden.

Fysioterapeutin työ on asiakaslähtöistä ja näyttöön perustuvaa. Fysioterapeutti toimii yhteistyössä asiakkaan, muiden asiakkaan hoitoon ja kuntoutukseen osallistuvien asiantuntioiden kanssa. Fysioterapeutin tehtävänä on edistää, palauttaa ja ylläpitää asiakkaan terveyttä, liikettä, liikkumista ja toimintakykyä.

MDT-menetelmä (Mekaaninen Diagnostointi ja Terapia) eli McKenzie

MDT-menetelmä on monipuolinen alaselkä, niska- ja rintaranka potilaiden hoito- ja
tutkimusmenetelmä.

Hoidot päätavoitteita ovat:

  1. Poistaa kipu
  2. Palauttaa rangan täydellinen toiminta
  3. Ehkäistä vaivan uusiutuminen ja paheneminen

Hoito koostuu spesifeistä harjoituksista, asennon hallinnan opetuksesta, liikkeistä ja
ennaltaehkäisystä sekä ensiapu-ohjeiden opetuksesta uusien kipuepisodien pahenemisen
ehkäisemiseksi. Harjoitukset alkavat aina ensin potilaan suorittamilla asennoilla ja liikkeillä, ja
vasta, jos on tarpeellista edetään vähitellen terapeutin suorittamiin tekniikoihin. Periaatteena on
opettaa potilas hoitamaan itse itsensä ja minimoimaan uuden episodin vaaratekijät ja selviämään
uusiutuvasta selkäkipuepisodista omatoimisesti.

McKenzie menetelmällä voidaan nopeasti ja luotettavalla tavalla määritellä potilaat, jotka hyötyvät
mekaanisesta terapiasta nopeasti, hitaammin tai ei ollenkaan ja erotusdiagnostisoida ne potilaat,
jotka saattavat tarvita leikkaushoitoa tai muuta lääketieteellistä hoitoa tai muuta terapiaa.
Lähde: Suomen McKenzie Instituutti ry

Neuraalikudoksen mobilisointi

Hermokudoksen liikkuvuus ja aineenvaihdunta voi häiriintyä erilaisista hermoon kohdistuvista paine- ja ahtaumatekijöistä (välilevy, arpikudos, turvotus, jänteiden paksuuntumat, iskuvammat jne.) tai nivelen tai nikaman liiallisesta/liian vähäisestä liikkuvuudesta (esim. retkahdusvammat, toistoliikkeet, leikkausten jälkitilat) johtuen. Hermokudoksen heikentynyt toiminta tai aineenvaihdunta koetaan yleensä pistelynä, puutumisena tai särkynä.

Neuraalikudoksen mobilisoinnilla pyritään vaikuttamaan itse hermokudoksen toimintaan. Pumppaavilla liikkeillä hermoa liu`utetaansuhteessa sitä ympäröiviin kudoksiin tai sillä pyritään vaikuttamaan hermon sisäiseen aineenvaihduntaa.

Faskiakäsittely

Faskia-käsittely on tehokas hoitomuoto erilaisissa tuki- ja liikuntaelimistön kiputiloissa ja toimintahäiriöissä. Faskia on sidekudoskalvo, joka ympäröi ja peittää ja jopa lävistää lihaksia ja muita kudoksia ja elimiä. Se voi jäykistyä liikaa vammojen, huonon ryhdin, epäergonomisten asentojen, liiallisten toistuvien liikkeiden tai suuren kuormituksen takia.

Faskian liiallinen kireys aiheuttaa puolestaan elimistöön epätasapainotiloja ja epäsymmetriaa, toimintahäiriöitä ja kipua. Faskiakäsittely perustuu näiden kireiden lihaskalvojen toiminnan normalisointiin, mikä auttaa saavuttamaan normaalin liikkeen ja sitä kautta kipeytynyt/ylikuormittunut rakenne toipuu.

Asentohuimauksen hoito

Hyvänlaatuinen asentohuimaus on yksi yleisimpiä yksittäisiä huimauksen syitä. Hyvänlaatuinen asentohuimaus on sellainen humaustila, jolloin sinulla on huimaava tunne tietyissä pään asennoissa tai tietyissä pään liikkeissä ja muulloin sinulla ei ole huimausta.

Oireen katsotaan johtuvan sisäkorvan tasapainoelimessä väärään paikkaan joutuneista kiteistä.  Oireiden poistamista voidaan nopeuttaa tietyillä tarkoilla asentohoidoilla. Hoitoon perehtynyt fysioterapeutti tutkii potilaan ja ohjaa hänelle sopivan asentohoidon, jolla pyritään saamaan kiteet tasapainoelimen kaarikäytävissä omiin paikkoihinsa. Asiakas tekee saatujen ohjeiden mukaisia liikehoitoja kotona 1-2 kertaa päivässä jolloin oireet poistuvat yleensä hyvin nopeasti.  Suurin osa asiakkaista hyötyy asentohoidosta.

Voit varata ajan vastaanotolle kätevästi nettiajanvarauspalvelusta.  Kysy myös ilta-aikoja sekä viikonloppu aikoja. TEEN MYÖS KOTIKÄYNTEJÄ.

Puh. 040 5044411