fysioterapia oulu

Kivuton arki ja parantunut toimintakyky fysioterapialla!

VARAA AIKA

Fysioterapia, Oulu

Fysioterapia on terveyttä, liikkumista ja toimintakykyä edistävää ohjausta ja neuvontaa, jossa asiakasta hoidetaan terapeuttisen harjoittelun, manuaalisen ja fysikaalisen terapian sekä apuvälineiden avulla.

Fysioterapiaa hyödynnetään, jos asiakkaan liikkumista- tai toimintakyky on heikentynyt esimerkiksi ikääntymisen, vamman, kivun, sairauden, toimintahäiriöiden tai ympäristötekijöiden vaikutuksesta. Isojen nivelten kipuja, kuten lonkka- ja polvinivelten oireita korjataan fysioterapialla ja omatoimisella hoidolla. Myös päänsärky ja migreeni ovat yleisiä hoidon kohteita. Eri fysioterapian hoitomuodoilla pyritään edistämään ja ylläpitämään asiakkaan terveyttä, liikkumiskykyä, fyysistä aktiivisuutta ja toimintakykyä koko eliniän ajan.

Fysioterapeutti on kuntoutusalan ammattilainen ja terveydenhuollon laillistettu ammattihenkilö, joka toimii yhteistyössä asiakkaan sekä muiden asiakkaan hoitoon ja kuntoutukseen osallistuvien asiantuntijoiden kanssa.

Kun tulet fysioterapiaan

Mitä fysioterapeutti tekee ensimmäisellä hoitokerralla?

Ensimmäisellä hoitokerralla fysioterapeutti arvioi asiakkaan kokonaiskuvaa, kuten liikkumista, terveydentilaa sekä toimintakykyä. Fysioterapeutti kartoittaa myös asiakkaan toiveet ja tavoitteet tulevalta hoidolta. Ensimmäinen käynti koostuukin usein haastattelusta, manuaalisesta tutkimisesta sekä mahdollisista testauksista ja mittauksista.

Miten valmistautua ensimmäiselle fysioterapeutin käynnille?

Ennen ensimmäistä fysioterapiaa kannattaa miettiä vastauksia seuraaviin kysymyksiin.

  • Millä tavoin toiminta-, työ- tai suorituskykysi on heikentynyt?
  • Missä tilanteissa ja millä tavoin toiminta-, työ- tai suorituskyvyn heikkeneminen esiintyy?
  • Liittyykö toiminta-, työ- tai suorituskyvyn alentumiseen kiputiloja? Kuvaile kipua (viiltävä, pistävä, säteilevä, yms.)
  • Liittyykö tilanteeseen muita oireita tai tuntemuksia kuten puutumista, tikustelua jne.?
  • Milloin oireet alkoivat ja ovatko ne muuttuneet? Esim. ovatko oireet pahentuneet tai muuttaneet paikkaa?
  • Minkälaisia toiveita tai tavoitteita sinulla on fysioterapialle?

 

Mitkä vaatteet päälle fysioterapipaan?

Fysioterapiakäynnille kannattaa pukea vaattet, jotka ovat joutavat ja mukavat.

Fysioterapeutin on tärkeää nähdä kehosi toiminta ja asennot kokonaisuudessaan ja vaatteet voivat peittää esimerkiksi kehon liikeratojen ongelmakohtia. Tällöin vaatteita voi joutua riisumaan, mutta ei koko vastaanoton ajaksi.

 

Mistä fysioterapeutin tekemä kuntoutus- tai toimintasuunnitelma koostuu?

Toiminta- tai kuntoutussuunnitelma koostuu fysioterapian monipuolisista hoitotavoista, joista yleisimmät ovat manuaalinen terapia, laitehoidot sekä fysioterapeuttiset harjoitukset. Toimintasunnitelma räätälöidään aina asiakaslähtöisesti, johon vaikuttavat fysioterapeutin tekemät tutkimukset, testaukset sekä asiakkaan ja mahdollisesti hänen omaisten haastattelut. Suunnitteluun voivat vaikuttaa myös asiakkaan muut käynnissä olevat hoito-ohjelmat.

 

 

Hoitomenetelmiä

MDT-menetelmä (Mekaaninen Diagnostointi ja Terapia) eli McKenzie

MDT-menetelmä on monipuolinen alaselän sekä kaula- ja rintarangan  vaivoista kärsivien potilaiden hoito- ja
tutkimusmenetelmä.  MDT:llä hoidetaan myös monia isojen nivelten toimintahäiriöitä.

Hoidot päätavoitteita ovat:

  1. Poistaa kipu
  2. Palauttaa rangan tai nivelen  toiminta
  3. Ehkäistä vaivan uusiutuminen ja paheneminen

MDT-menetelmän hoito koostuu spesifeistä harjoituksista, asennon hallinnan opetuksesta, erilaisista liikkeistä,
ennaltaehkäisystä ja ensiapuohjeiden opetuksesta uusien kipuepisodien pahenemisen
ehkäisemiseksi. Harjoitukset alkavat aina ensin eri asennoilla ja liikkeillä, joiden jälkeen edetään vähitellen
tarpeen mukaan terapeutin suorittamiin tekniikoihin. Periaatteena on opettaa potilas hoitamaan itse itsensä ja minimoimaan uuden episodin vaaratekijät ja selviämään uusiutuvasta selkäkipuepisodista omatoimisesti.

McKenzie menetelmällä voidaan nopeasti ja luotettavalla tavalla määritellä potilaat, jotka hyötyvät
mekaanisesta terapiasta ja erotella ne potilaat, jotka saattavat tarvita leikkaushoitoa tai muuta lääketieteellistä hoitoa tai muuta terapiaa.
Lähde: Suomen McKenzie Instituutti ry

Neuraalikudoksen mobilisointi

Hermokudoksen liikkuvuus ja aineenvaihdunta voi häiriintyä erilaisista hermoon kohdistuvista paine- ja ahtaumatekijöistä (välilevy, arpikudos, turvotus, jänteiden paksuuntumat, iskuvammat jne.) tai nivelen tai nikaman liiallisesta/liian vähäisestä liikkuvuudesta (esim. retkahdusvammat, toistoliikkeet, leikkausten jälkitilat) johtuen. Hermokudoksen heikentynyt toiminta tai aineenvaihdunta koetaan yleensä pistelynä, puutumisena tai särkynä.

Neuraalikudoksen mobilisoinnilla pyritään vaikuttamaan itse hermokudoksen toimintaan. Pumppaavilla liikkeillä hermoa liu`utetaan suhteessa sitä ympäröiviin kudoksiin tai  pyritään vaikuttamaan hermon sisäiseen aineenvaihduntaa.

Faskiakäsittely

Faskiakäsittely on tehokas hoitomuoto erilaisissa tuki- ja liikuntaelimistön kiputiloissa ja toimintahäiriöissä. Faskia on sidekudoskalvo, joka ympäröi, peittää ja jopa lävistää lihaksia ja muita kudoksia ja elimiä. Se voi jäykistyä liikaa vammojen, huonon ryhdin, epäergonomisten asentojen, liiallisten toistuvien liikkeiden tai suuren kuormituksen takia.

Faskian liiallinen kireys aiheuttaa puolestaan elimistöön epätasapainotiloja ja epäsymmetriaa, toimintahäiriöitä ja kipua. Faskiakäsittely perustuu näiden kireiden lihaskalvojen toiminnan normalisointiin, mikä auttaa saavuttamaan normaalin liikkeen ja sitä kautta kipeytynyt/ylikuormittunut rakenne toipuu.

Asentohuimauksen hoito

Hyvänlaatuinen asentohuimaus on yksi yleisimpiä yksittäisiä huimauksen syitä. Hyvänlaatuinen asentohuimaus on sellainen humaustila, jolloin sinulla on huimaava tunne tietyissä pään asennoissa tai tietyissä pään liikkeissä ja muulloin sinulla ei ole huimausta.

Oireen katsotaan johtuvan sisäkorvan tasapainoelimessä väärään paikkaan joutuneista kiteistä.  Oireiden poistamista voidaan nopeuttaa tietyillä tarkoilla asentohoidoilla. Hoitoon perehtynyt fysioterapeutti tutkii potilaan ja ohjaa hänelle sopivan asentohoidon, jolla pyritään saamaan kiteet tasapainoelimen kaarikäytävissä omiin paikkoihinsa. Asiakas tekee saatujen ohjeiden mukaisia liikehoitoja kotona 1-2 kertaa päivässä, jolloin oireet poistuvat yleensä hyvin nopeasti.  Suurin osa asiakkaista hyötyy asentohoidosta.

Voit varata ajan vastaanotolle kätevästi nettiajanvarauspalvelusta.  Kysy myös ilta-aikoja ja viikonloppu aikoja.

Teen myös kotikäyntejä.

Puh. 040 5044411